Vlomarkten

Vlomarkten 2023:

Aanvullend op onze braderieën organiseren wij op een aantal locaties ook een vlomarkt. Een kraam moet vooraf gereserveerd worden via ons inschrijfformulier. Klik op onderstaande button om rechtstreeks naar het inschrijfformulier te gaan:

aanmelden.jpg

 

Banner-vlomarkt-€3.jpg

Vlomarkt reglement:

Als standhouder op de vlomarkt heeft u zich aan onderstaande regels te houden.

 • Ieder die deelneemt aan een vlomarkt van Huurkraam.nl wordt geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en hier mee akkoord te gaan.
 • Op de vlomarkt mogen uitsluitend gebruikte goederen worden verhandeld. Nieuwe goederen verkopen is niet toegestaan. Partijhandel zijn nieuwe goederen en horen op de braderie thuis.
 • De standplaats krijgt U aangewezen door de marktbeheerder. Standhouders van de vlomarkt is het verboden uit te pakken vóór de beheerder van de vlomarkt is gearriveerd. U kunt oprijden nadat de marktbeheerder dit aangeeft en u dient met uitpakken te wachten tot het tijdstip dat u een plaats wordt toegewezen. 
 • Een standplaats is maximaal 10 meter lang.  U kunt niet voor meerdere personen boeken. In een aantal plaatsen is het niet mogelijk uw auto achter de standplaats te houden. Mocht dit wel het geval zijn dan is de lengte van de auto het minimum aantal lengtemeters dat u dient af te nemen.
 • Indien U een kraam nodig heeft, dient u deze vooraf te reserveren (incl. grondplaats € 27,=). Een kraam op de markt bestellen brengt extra kosten met zich mee en kost € 35 per kraam. Na afloop van de markt dient U de kraam in goede staat weer af te leveren. Schade toegebracht aan in huur gekregen kraam is voor rekening van de huurder. De gereserveerde kraam wordt tot 9.00 uur beschikbaar gehouden. Indien u dan niet aanwezig bent en u hebt zich niet gemeld, dan behouden wij het recht voor om de kraam aan een ander te verstrekken.
 • Wanneer er onverhoopt redenen zijn om vroegtijdig de markt te moeten verlaten kan dit uitsluitend na overleg met de organisatie. 
 • Het gebruik van alcohol of geestverruimende middelen door standplaatshouders achter de kraam of in de openbare ruimte wordt door Huurkraam.nl niet getolereerd. Ook alcoholvrij bier wordt door ons niet toegestaan.
 • Wildplassen is niet toegestaan, bij niet nakomen van deze regel bent u niet meer welkom op onze markt. Huurkraam.nl heeft een eigen toilet waarvan tegen betaling gebruik  gemaakt kan worden, is dit niet het geval dan hebben wij afspraken gemaakt met de plaatselijke horeca.
 • Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en zelf mee te nemen. Bij het niet naleven van deze regel bent u niet langer welkom op onze markt.
 • U dient de markttijden aan te houden. Het is niet toegestaan om voor 16.30 uur te beginnen met inpakken. Auto's mogen niet voor 17.00 uur het marktterrein oprijden.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of hulpverleners dienen altijd stipt te worden opgevolgd.
 • De organisatie heeft altijd het recht, deelnemers die zich niet aan de voorschriften houden, te verwijderen en op toekomstige evenementen te weigeren. 

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, is de uitspraak van de organisatie bindend.

Standhouders van vlomarkten die zich niet aan bovenstaande regels wensen te houden worden verzocht aan andere vlomarkten deel te nemen dan die van Huurkraam.nl

Prijzen vlomarkt 2023:

grondplaats 5 meter € 15,=
extra meters, per meter €   3,=
(maximaal  totaal 10 meter per standhouder)  
kraam incl. 4 meter grondplaats: € 27,=

 

De kraam moet gereserveerd worden, dit kan via het inschrijfformulier. Let op: Op de vlomarkt is alleen handel in gebruikte goederen toegestaan. Partijhandel hoort op de braderie thuis. Hobbyisten en particulieren hebben geen KvK verplichting.

 

 

Huurkraam.nl-Roden.jpg

Huurkraam.nl-Borger05-16aug2019.jpg